Er zijn hoofdzakelijk twee redenen waarom de immo-prijzen stijgen. Ten eerste en de belangrijkste reden is de extreem lage rentevoet en ten tweede het open grenzen beleid van de EU. De lage rentevoet is van Keynesiaanse oorsprong. De overheid grijpt in in het economisch gebeuren. Het open-grenzenbeleid lijkt me eerder een oorsprong te hebben i ...

 

Verder lezen
Wie deze site regelmatig leest, weet dat we geen fan zijn van pensioensparen om één bepaalde reden. Deze reden is dat vroeg of laat de overheid het gespaarde bedrag zal socialiseren of anders gezegd zal aanslaan en herverdelen.
Op 17/11/2017 bracht De Standaard een ontnuchterend artikel rond het aantal Belgen dat aan pensioensparen doet. ...

 

Verder lezen
Zoals u weet is in deze wereld niets meer wat het lijkt. De rente wordt gemanipuleerd door de ECB. Bijgevolg is de prijszetting van tal van activa fout ( o.a. immo ). Centrale banken kopen aandelen bij met vers gedrukt geld ( o.a. Japan en Zwitserland ). En uiteraard ontsnapt de goudprijs niet aan deze manipulatie. Het algemene beeld dat Jan m ...

 

Verder lezen
Hieronder volgt een korte vergelijking van een aantal eigenschappen van goud en bitcoin
 - Tegenpartij risico ( = faillissement ) : is voor beiden afwezig.- Liquiditeit ( =mogelijkheid tot verkopen ): goud is liquide en bitcoin is dat ook. Zij het op een digitale manier..- Fungibiliteit ( =inwisselbaarheid ) : beiden zijn vol ...

 

Verder lezen
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-economie/Spaarder-verliest-5-miljard-koopkracht/9949889 ...

 

Verder lezen
Op 26/10/2017 heeft de ECB beslist de rente ongewijzigd te laten en het inkoopprogramma ( = bijdrukken van geld ) te halveren van 60 miljard euro naar 30 miljard euro per maand. De financiële markten hadden dit voorspeld en reageerden bijgevolg kalm op de beslissing van de ECB. Dat het inkoopprogramma van Europese staatsobligaties gehalveerd ...

 

Verder lezen
Bovenstaande zin werd uitgesproken door Chris Peeters ( vicepremier ) in september 2016. Een jaar later is het interessant op zijn uitspraak tegen het licht te houden.
Technisch gesproken heeft Chris Peeters een Keynesiaanse uitspraak gedaan. Hij is van mening dat de overheid de economie een goede dienst bewijst door begrotingstekorten in d ...

 

Verder lezen
Ja ….u leest het goed ! De Standaard van 16/10/2017 maakt hallucinante cijfers bekend in een politiek niet correct artikel. Maar liefst 576.000 Belgen ontvangen steun van het OCMW. 70% van de steuntrekkers is van niet Belgische origine. Ja…u leest het goed ! Het is zeldzaam dat dit soort cijfers de pers halen.
Beste lezer, mag ik u daar ...

 

Verder lezen
Trouwe lezers van deze rubriek weten dat de centrale bank van Rusland regelmatig goud bijkoopt. Sedert meer dan 10 jaar koopt Rusland onafgebroken goud bij. Heden zijn de nationale goudreserves van Rusland het hoogst sedert 17 jaar. Het is duidelijk dat Putin goud verkiest boven papiergeld en gelijk heeft hij. Zo denkt China er ook o ...

 

Verder lezen

Dit blokletterde “ Het Laatste Nieuws “ in haar editie van 13 september. Om de federale begroting in evenwicht te krijgen in 2019, had de regering in 2018 4,3 miljard euro aan besparingen moeten voorstellen. Dit is helemaal niet gebeurd. De regering stelt zich tevreden met eenmalige ingrepen, kunst en vliegwerk en rekent er op dat de t ...

 

Verder lezen