COVID-19: Boek een afspraak
Op 23 april 2017 vindt de eerste verkiezingsronde plaats voor een nieuwe Franse president. De huidige president, François Hollande, een socialist, stelt zich geen kandidaat meer wegens immens impopulair. Heden zijn er 5 kandidaten, waarvan Marcron ( zelfverklaard centrum ) en Le Pen ( rechts ) de beste kaarten hebben. De tweede verkiezing ...

 

Verder lezen
Na het gifgasincident in Syrië komt de VS in actie met een bombardement van ongeveer 50 installaties van de Assad-regering. Dit is de zoveelste episode in een burgeroorlog onder moslims. Ook het Westen heeft haar aandeel in deze zaak. Wapens worden geleverd, financiering wordt aangeboden, militairen worden gest ...

 

Verder lezen
Op 29 maart 2017 verscheen dit artikel in " De Tijd " geschreven door Ivan Van de Cloot, Chief economist bij de denktank Itinera. Zoals steeds een accurate analyse van een probleem. En zoals steeds de moeite waard om te lezen...
http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/onvermogen-om-te-besparen/ ...

 

Verder lezen
Dit blokletterde HLN op 30/03/2017 en met 240 reacties van lezers werd het artikel door veel Vlamingen gelezen. De kern van de zaak is dat de pensioenberekening over de volledig loopbaan zal berekend worden i.p.v van de laatste 10 jaar. Op zich is de maatregel correct want zo wordt de link tussen arbeid en pensioen duidelijker. Maar opnieuw ve ...

 

Verder lezen
HLN meldt dat er heden 2,5 miljoen Belgen aan pensioensparen doen. Dit is een succes. Jaarlijks kan er voor maximaal 940 euro gespaard worden ofwel via genoteerde deelbewijzen of via een kapitaalopbouw met rente. Het fiscaal voordeel bedraagt maximaal 282 euro per jaar. Onder bepaalde voorwaarden en nog voor u op pensioen gaat of het gesp ...

 

Verder lezen
Wie regelmatig deze blog bezoekt weet dat Rusland steeds goud bijkoopt. Deze keer is het niet anders. Rusland kocht in januari 2017 maar liefst 37 ton fysiek goud. Bijna een  record aankoop. Over 2016 kocht Rusland maar liefst 200 ton goud ( bron : sputniknews.com ). Op wereldniveau bedraagt het aanbod van goud ( mijnbouw + recyclage ) on ...

 

Verder lezen
De media vertellen ons dat de begroting van de federale regering voor 2017 een wandeling door het park is. Althans zo lijkt het. Naargelang de bron moet er tussen 300 à 500 miljoen euro gevonden worden. Een niemendalletje als het ware. Laat u vooral niet misleiden. De regering gaat uit van een tekort van 7,3 miljard euro over 2017. Vol ...

 

Verder lezen
Diverse media maken melding dat de inflatie in Duitsland heden 2,2% bedraagt. Dit is het hoogste cijfer sedert 2012. België doet het nog slechter met een inflatie van bijna 3%. In de eerste plaats zou het woord inflatie vervangen moeten worden door het woord verarming. Het woord verarming zegt precies waarover ...

 

Verder lezen
Zelf ben ik klant bij BNP Paribas Fortis en dat zal ik geweten hebben. De maandelijkse kost van de bankrekening werd verhoogd van 1,00 naar 1,25 eur per maand. Nominaal is de verhoging bescheiden maar procentueel is deze verhoging substantieel. Het is een mooi voorbeeld hoe inflatie plots kan toeslaan, vandaag wordt een bankrekening 25 % ...

 

Verder lezen
Sedert enige tijd zijn we zowel in Vlaanderen als in Wallonië getuige  hoe politici publiek geld misbruiken via intercommunales. Via al dan niet fictieve aanwezigheden in raden van bestuur en zonder enige prestaties van belang verkrijgen tal van politici een extra-inkomen van de intercommunale. Siegfried Bracke bracht de bal aan ...

 

Verder lezen