Het Corona virus treft ons allemaal. Dit is geen gewone crisis. De overheid, goed bedoeld, strooit met premies, tegemoetkomingen, garanties, vergoedingen enz... om mensen en bedrijven te helpen. Uitgaven die heden worden gemaakt met geleend geld. Geleend geld dat vroeg of laat moet worden terugbetaald. Het geld dat landen zoals België, Griekenland, Spanje, Italië kunnen lenen komt voor een groot deel, rechtstreeks of onrechtstreeks van de ECB. Volgens een artikel in de Tijd van 26/03/2020 loopt het begrotingstekort voor dit jaar op tot 33 miljard euro. ( link onderaan het artikel ) Een blinde kan zien dat we collectief de afgrond inrijden. Zowel bedrijven, particulieren als overheden hebben te veel schuld op zich. In navolging van de politiek van Keynes hebben regeringen jarenlang een politiek gevoerd van begrotingstekorten in de hoop zo de economie te stimuleren. Zeker te linkerzijde blijft men maar pleiten voor deze politiek van "deficit-spending" door desnoods geld uit te geven door middel van een "vreemd volk eerst" politiek. Nu het water ons aan de lippen staat, delen politici massaal geld uit, ongeacht hun politieke overtuiging maar vooral om de komende verkiezing te winnen.

Van uit het standpunt van de Oostenrijkse school wordt al meer dan een eeuw gewaarschuwd voor het beleid van deficit-spending en centrale planning. Het is onmogelijk welstand te creëren door middel van een collectieve schuldopbouw. Friedrich von Hayek ( 1899 - 1992 ) spaart centrale banken niet. Ze doen meer kwaad dan goed. Inderdaad de ECB drukt gewoon geld bij en wordt zo eigenaar van steeds meer schulden. Schulden die wij collectief moeten helpen afbetalen. We worden allemaal schuldslaven. Het Griekse volk ging ons al voor. Nu wacht ons hetzelfde lot. 

Ik hoop dat ik fout ben maar door een te veel aan collectivisme  (bv ECB ), dalen we langzaam terug af naar een toestand van in de jaren 20 en 30 van vorige eeuw waar mensen radeloos waren en de keuze kregen tussen internationaal socialisme of nationaal socialisme. Vanaf haar ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw heeft de Oostenrijkse school, steeds alle vormen van socialisme aan de kaak gesteld. Collectivisme, socialisme, Bolsjevisme, Marxisme, noem maar op. Van zodra er een centrale planner in de maatschappij te veel invloed krijgt, loopt het fout. Het is beter dat de vrije markt ( u en ik, de mensen ) de dienst uit maakt in plaats van een centrale planner zoals de ECB, zonder democratische controle dan nog.