In De Tijd van 8 april verscheen er een kort artikel met als titel " Chinese centrale bank hamstert goud ". Net zoals andere centrale banken blijft de centrale bank van China ( PBOC ) steeds goud bijkopen. De recente aankopen door PBOC kaderen in een bredere strategie om 's lands reserves beter te beheren. In praktijk komt er op neer dat China meer goud koopt en geen Amerikaans schuldpapier meer bijkoopt. Ook Rusland voert een gelijkaardige politiek. Weg van de USD, ten voordele van goud.

Bij een gelijk blijvend aankooptempo zullen, binnen de 5 jaar, de centrale banken van Rusland en China tot grootste goudbezitters van de wereld behoren. Interessant om weten is dat de VS nog steeds, met stip, de grootste goudvoorraad van de wereld heeft, nl 8.134 ton. En de VS verkoopt geen gram goud.

De centrale banken van Frankrijk en Duitsland kopen heden geen goud bij maar hebben wel het gros van hun goud teruggehaald uit de VS en Canada. En zo hoort het ook. Het goud van een land moet in het land zelf opgeslagen worden, zo niet klopt er iets niet.

Bovenstaande feiten brengen mij bij het idee dat er vroeg of laat een "major reset" zal plaats vinden. Een major reset bestaat er in dat de waarde goud door de centrale banken op een extreem hoge prijs wordt gebracht. Een extreem hoge prijs die toelaat door de verkoop van enkele tonnen goud, dat de een groot deel van de schuld van een land wordt terugbetaald. Voilà, geen schuldencrisis meer. Niet mogelijk zegt u ? Toch wel, de VS heeft in het verleden de goudprijs gedicteerd. In praktijk werkt het als volgt. Per land waarborgt de centrale bank een vaste prijs voor goud. Vermits centrale banken papiergeld kunnen bijdrukken is het ondersteunen van de goudprijs eenvoudig. U als particulier kan uw goud aan de centrale bank verkopen aan de nieuwe en hogere prijs, in de plaats ontvangt u vers bijgedrukt geld ( monetaire vervuiling ). Maar de overheid kan net hetzelfde doen. Zij kan enkele tonnen goud verkopen aan haar respectievelijk centrale bank en hiermee het gros van de overheidsschuld aflossen. Niet mogelijk zegt u ?? Toch wel. Christine Lagarde ( IMF ) heeft al het woord "major reset" in de mond genomen...Meer en meer signalen wijzen in die richting. Dat er iets moet gebeuren, lijdt geen twijfel. En dat het steeds korter bij komt, lijdt ook geen twijfel. Alleen al het feit de rente door het ECB niet opgetrokken wordt en dat de verhoging steeds verder vooruit geschoven wordt, is al een teken aan de wand. Indien het economisch klimaat gunstig was geweest, zou het al gebeurd zijn. Iedereen wil wel positief nieuws op zijn of haar conto schrijven. Tel daarbij nog dat de rapporten over het sociaal-economisch beleid en begroting van Ianden zoals Italië, Frankrijk en België uitgesteld worden tot na de Europese verkiezingen van 26 mei. Ook hier. Indien ze goed waren, waren ze al lang gepubliceerd. Quod non. Frankrijk, het land dat de commissaris van Financiën levert, is dus niet in staat zich aan de Maastricht-norm van 3% te houden. Mooi vuurwerk in ’t verschiet.

Geniet er van maar koop toch wat goud in afwachting.