Het Algemeen Dagblad van 08/08/2019 meldt dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen naar 98% gedaald is. Dat betekent dat de pensioenen op langere termijn niet meer voor 100 % kunnen uitbetaald worden. Om te vermijden dat pensioenfondsen over kop gaan, wordt naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar een aantal uitkeringen naar beneden herzien. Aan de basis van dat debacle ligt de recente beursdaling en de structureel lage rente. Nu wordt het steeds duidelijker welke schade de politiek van de ECB aanricht. De lage rente maakt ons collectief armer. Veel overheidsobligaties noteren met een negatieve rente.

Voor gepensioneerde mensen is een verlaging van hun uitkering een ramp want ze zijn niet meer in staat te arbeiden. Hiermee is nogmaals het grote gelijk aangetoond van de "Oostenrijkse School". De overheid, in casu de ECB zorgt voor de problemen, niet de vrije markt. Links kan tevreden zijn, de ECB zorgt ervoor dat het kapitalisme kapot gemaakt wordt, de rente staat op nul of is negatief. We worden collectief armer. 

In België is het pensioenprobleem minder visueel omdat in tegenstelling tot Nederland, België kiest voor het repartitie stelsel. Maar ook in België gaan de pensioenen moeten dalen, dat is een mathematische zekerheid. 

https://www.ad.nl/binnenland/dreiging-van-massale-pensioenkortingen-eind-2019~af54996a/?referrer=https://www.google.com/