In 1944 heeft de toenmalige minister van financiën Camille Gutt ( geboren Guttenstein 1884 – 1971 ) een muntsanering doorgevoerd. Tijdens het nationaal-socialistisch bewind van 1940 t.e.m 1944 was de toenmalige geldhoeveelheid met factor 3 toegenomen. Het risico op hyperinflatie was enorm omdat het geheel aan beschikbare goederen, diensten, gebouwen, enz... als een spons reageert op een gestegen geldhoeveelheid. De operatie die van uit economisch standpunt volledig terecht was  zette nogal wat kwaad bloed bij de bevolking. Onder het mom dat de oorlogswinsten moesten worden afgeroomd, werden er voor de katholieke zuil uitzonderingen gemaakt. De operatie kwam er op neer dat papiergeld beperkt omwisselbaar was en dat het saldo op een bankrekening fors naar beneden werd herleid. Een nationale monetaire reset werd met succes uitgevoerd. Van inflatie was er geen sprake en Belgische economie heeft een voorspoedig economisch herstel gekend ( = le miracle Belge ).

 

Wanneer we naar de huidige toestand kijken, zien we dat centrale banken net de geldhoeveelheid fors laten toenemen, ook de grenzen worden opengezet zodat er nieuwe consumenten in Europa kunnen binnenkomen, de rente staat zelfs op 0%, tal van landen hebben grote begrotingstekorten en de vrije markt ( u en ik ) moeten hoge belastingen betalen. Finaal is het resultaat voor de economie lamentabel. 

 

De muntsanering van 1944 leert ons dat een te grote geldhoeveelheid een bedreiging is voor onze maatschappij onder de vorm van hyperinflatie. De toenmalige Belgische regering heeft verstandig gehandeld door een muntsanering te houden, de grenzen dicht te houden, de belastingen laag te houden en voor de rest werd er gerekend op de vrije markt. Een succesverhaal werd het ! Toen was ook duidelijk dat de nationaal socialistische recepten niet werkten en in 1989, met de val van de Berlijnse muur, werd ook het internationaal socialisme ontmaskert. 

 

De sedert decennia ingeslagen weg van overheidsbemoeienis ( = socialisme ) om de economie te "helpen" wordt steeds hardnekkiger toegepast en zal vroeg of laat in ons gezicht ontploffen. Verlaat het systeem en zet uw papiergeld om in goud en zilver. Want vroeg of laat hebben we een hyperinflatie of een nieuwe muntsanering. Het verleden toont ons aan dat prutsen aan de geldhoeveelheid altijd fout afloopt.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxEMmbXJNBg

 

http://www.nbbmuseum.be/nl/2008/09/postcard.htm