De vermogensbeheer uit West-Vlaanderen, Weghsteen, staat sedert enige tijd onder toezicht van de NBB. Het management werd aan de kant geschoven en de NBB heeft een voorlopig bewindvoerder aangeduid. Ondertussen heeft de NBB een hele reeks strafrechtelijke inbreuken vastgesteld en het dossier is overgemaakt aan het parket te Brugge. Sommige klanten zagen hun tegoeden plots met 40% dalen, zij worden alvast bijgestaan door een advocaat. Opnieuw zijn mensen het slachtoffer van een malafide instelling. 


Weghsteen vervoegt de lijst van instellingen die beleggers, zoals u en ik, benadelen. Laat ons denken aan Fortis, Dexia, Arco en OptimaBank, die de beleggers vele miljarden euro's hebben gekost. Mensen die eeuwigdurende obligaties en aandelen gekocht hebben zullen het geweten hebben. Vele slapeloze nachten, vaak geld waarvoor generaties hard voor gewerkt werd, ging zo in rook op. Zoals steeds verschijnt de NBB op het toneel wanneer het te laat is, de prudentiële controle van de NBB laat te wensen over. Opnieuw is het duidelijk dat er in iedere portefeuille plaats moet zijn voor goud en zilver. Met edelmetalen in de brandkast zijn er geen slapeloze nachten en hangt uw investering niet af van derden of van de prudentiële controle van de NBB of het waarborgfonds...


https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/Klanten-Weghsteen-komen-in-het-verweer/10075725