Wanneer de ECB haar stimuleringsprogramma in 2014 opstartte, was de pers vol lof en sprak men van de "bazooka" van de ECB. De burgers doen geloven dat de ECB de zaken zou oplossen met het bijdrukken van geld en het opkopen van schuldpapier. Vijf later heeft de leugenpers haar woordenschat toch wat moeten aanpassen en wordt het woord "infuus" gebruikt. U mag zelf kiezen welk woord de pers binnen 5 jaar zal gebruiken...

Concreet stelt de ECB vast dat haar stimuleringsbeleid gefaald heeft en de rente kan niet meer lager kan. De bazooka is kapot en er rest nog enkel pijl en boog. De ECB heeft haar toevlucht genomen tot de belofte de rente langer laag te houden. Er wordt meer goedkoop krediet aan de banken aangeboden. Tot slot belooft de ECB het door haar opgekocht schuldpapier langer bij te houden. Het stimuleringsprogramma is ondertussen 3.500 miljard euro groot en nog is er geen beterschap voor de economie.

De reactie van de vrije markten op de recente beslissing van de ECB was duidelijk. De euro daalde onmiddelijk en de beurskoersen van de banken gingen in duikvlucht. Dit laatste mag niet verwonderen. De lage rente is funest voor het winstmodel van de banken.

Het is een illusie te denken dat een centrale planner ( de ECB ) eigenhandig de problemen van de eurozone kan oplossen. Dan nog door geld bij te drukken en de rente extreem laag te houden. De beslissing van de ECB lijkt meer op paniekvoetbal en de economische situatie gaat van kwaad naar erger. Wordt zeker vervolgd.

 

 

 

https://www.tijd.be/nieuws/archief/Europese-economie-hangt-nog-tot-2021-aan-infuus-ECB/10105330

 

Europese economie hangt nog tot 2021 aan infuus ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft haar nulrentebeleid tot 2020 en geeft tot 2021 extra leningen aan de banken om de lage groei en de inflatie op te krikken. Zal de nieuwe stimulus werken en wat zijn de gevolgen voor beleggers, spaarders en ontleners?

www.tijd.be