2019 was alvast een prima jaar voor de mensen die hun goud niet verkochten, een prijsstijging op jaarbasis van ongeveer 20% is een mooie prestatie.

Met goud zitten we goed voor 2020 en de komende jaren. Ziehier een paar redenen :

  • de aanhoudende lage rente
  • de wereldwijde toename van schuld ( zowel bij overheid, bedrijven en particulieren )
  • handelsoorlogen
  • de geopolitieke spanningen, in het bijzonder in het Midden-Oosten.
  • de milieuproblemen die op het BNP beginnen te wegen ( bv Australië )
  • veel centrale banken blijven goud bijkopen
  • de aanhoudende tussenkomsten van de centrale banken in de economie ( bv bijdrukken van geld )

​Dichterbij huis. Het gaat slecht met België, de immer oplopende staatsschuld en de onbestuurbaarheid van ons land gaat ons vroeg of laat zuur opbreken. Het is perfect mogelijk dat België ( zoals Griekenland in het verleden ) aan de basis zal liggen van een nieuwe Europese tussenkomst om landen met te hoge schulden te monitoren en aan banden te leggen. Het maf duidelijk zijn dat onze politiek niet meer in staat is de economische uitdagingen onder ogente zien, laat staan op te lossen. De drempel is overschreden.

 

Tot slot geef ik u nog het volgende mee. Ondertussen is de goudprijs in 15 jaar gestegen met factor 4,5. Maar in de klassieke media zal u over goud zelden iets positiefs horen, wel integendeel. Dit komt omdat de media, systeemmedia zijn geworden ( net zoals systeembanken ). De klassieke media zijn er om het systeem recht te houden en de lezer te doen geloven dat ons huidig systeem ( land, economie, structuren, samenleving enz...) er nog redelijk aan toe is. Dus wordt er zedig gezwegen over de onrustbarometer die goud is.

Verlaat het systeem en ruil papiergeld om tegen goud en zilver.