Op 08/06/2018 bracht de Tijd een magistraal artikel van de hand van Peter de Keyzer. De titel van het artikel is "Barsten in de serre". De link naar de artikel vindt u onderaan.

 

Peter vergelijkt het monetair beleid van de ECB met een serre. Het beleid van de ECB, dat er in bestaat de rente extreem laag te houden en overheidsobligaties op te kopen, is op zich succesvol. Met andere woorden, het is voornamelijk succesvol voor Latijnse landen die genieten van dit beleid,. Ze kunnen desondanks hun desastreus financieel beleid goedkoop lenen  en hun schulden steeds opnieuw goedkoop in de markt plaatsen. Dit "serrebeleid" heeft ook tal van perverse neven effecten. Zoals Peter terecht stelt, een niet democratisch verkozen orgaan beslist zo maar welke monetaire koers er wordt gevaren. De spaarder wordt onteigend en ontvangt nauwelijks nog een vergoeding op zijn/haar spaargeld. Investeerders worden roekeloos want de kostprijs van een lening valt best mee en zo wordt er geld toegewezen aan projecten die misschien dubieus zijn. 

Het nul-rentebeleid van de ECB schakelt de vrije markt volledig uit. Terwijl een stijgende rente kan duiden op solvabiliteitsrisico's is dit risico moeilijker zichtbaar geworden door het beleid van de  ECB. Het nul rente beleid haalt ook het mes van de keel van landen die een roekeloos financieel beleid voeren. De kostprijs van schuld is toch verwaarloosbaar. Waarom dan een begroting in evenwicht hebben ? Het is net een hogere rente dat een land gaat dwingen orde op zaken te stellen.

 

Peter eindigt, het met gelijk aan zijn kant, dat het voor de ECB blijkbaar een doel op zich is de Euro te redden van de ondergang. Terwijl het net de bedoeling moet zijn alle landen van de Eurozone financieel gezond te krijgen. Peter suggereert dat de "serre" in casu het beleid van de ECB vroeg of laat zal eindigen in de ondergang van de euro.

 

Van uit de Oostenrijkse school wordt sparen juist aangemoedigd, hoe meer spaarders, hoe lager de rente zal zijn en hoe lager de kostprijs van kapitaal zal zijn. Dit is de enig juiste manier van werken. Daar waar de ECB vast zit in Keynesiaans denken ( consumptie gaat ons redden ) stelt de Oostenrijkse school dat een lage rente de investeringen in kapitaalsgoederen zal aanwakkeren en finaal leiden tot stabiele of zelfs lagere prijzen met een hogere en duurzame consumptie tot gevolg. Kortom van uit investeringen volgt een duurzame consumptie en niet andersom. Laat de vrije markt haar werk doen, de overheid is zelden een goed beheerder.

 

Koop goud en zilver voor de serre van Draghi instort, want vroeg of laat zal de serre instorten.

 

https://www.tijd.be/opinie/column/barsten-in-de-serre/10019765.html