Artikel in de Tijd op 29/06/2018. Met de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad dit jaar en nationale verkiezingen in 2019 er is nog weinig animo om te streven naar een begroting in evenwicht. Hiermee is een verkiezingsbelofte gebroken. Met besparingen wint men nu eenmaal geen verkiezingen, redeneert men in de Wetstraat. Dit zegt natuurlijk ook iets over het kiezerskorps. Een regering die streeft naar een begroting in evenwicht zou vlotjes de verkiezingen moet winnen. In België, een Latijns land, ligt de focus op de korte termijn, helaas. Opvallend is ook dat er wordt getoverd met verhoudingsgetallen en andere cijfers om toch maar de realiteit van het begrotingstekort te verdoezelen. Hier is het artikel in de Tijd duidelijk. Er is nog een tekort van 7 à 8 miljard Euro.

In de komende jaren gaan de uitgaven zeker de hoogte in. We denken hierbij aan uitgaven voor defensie, uitgaven voor pensioenen, een stijgende bijdrage aan de EU-begroting, een stijging om de moslimterreur aan te pakken, stijgende kost op de overheidsschuld en diverse uitgaven voor een proper milieu. Allemaal toekomstige uitgaven waar geen reserves aanwezig voor zijn. Het moet gezegd worden dat een economische groei wat mee zit maar dit is helemaal niet voldoende om de uitgaven in te dekken. 

De toekomst ziet er dus niet rooskleurig uit. Heel waarschijnlijk gaat België evolueren naar hogere belastingen, al dan niet, verschoven naar andere entiteiten ( zoals de Tax-shift ) in combinatie met het intrekken van financiële beloftes rond pensioenen. Het is makkelijker een pensioenbelofte niet na te komen dan nalatig te zijn met centen voor de EU-begroting.

Bij de bovenstaande problematiek mogen we niet uit het oog verliezen dat het open grenzen beleid de lagere overheden armlastig maakt. De federale begroting is nog steeds de grootste begroting van het land maar het zou verkeerd zijn de begrotingen van de andere entiteiten uit het oog te verliezen. Over de Waalse begroting lezen we maar bitter weinig. 

Als klap op de vuurpijl zijn er heden verschillende partijen die pleiten voor extra uitgaven op de federale begroting, verkiezingssnoepjes als het ware. De tijd van brood en spelen is helaas niet over. 

 

Stap uit dit verdorven systeem en stop uw geld in goud en zilver. Een overheid die voor de verkiezingen veel geeft, neemt het wel terug na de verkiezingen. Daar kan je alvast zeker van zijn. Er is geen marge meer om te spelen. Schuld moet betaald worden.

 

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/2019-dreigt-verloren-jaar-te-worden-voor-begroting/10027175.html