Op 07/09/18 schrijft de Tijd dat het tekort op de federale begroting ontspoort. Het lijkt me nogal zacht uitgedrukt. Het geplande tekort werd geraamd op 3,2 miljard euro. In realiteit zal het tekort maar liefst 8,2 miljard euro bedragen. Een vergissing / verschil van 5 miljard euro staat gelijk aan wanbeheer. Dit is niet meer ernstig. Nettegenstaande een aantrekkende werkgelegenheid en een ultra lage rente blijft het te tekort op de begroting hoog. Om de kiezer een rad voor de ogen te draaien wordt er wat gegoocheld met verhoudingsgetallen of het tekort van de begroting tegenover BBP maar dat is allemaal praat voor de vaak. De essentie is dat het tekort op de begroting niet opgelost is en niet opgelost geraakt. Dat de globale staatsschuld wat minder snel zou stijgen tegenover het BBP is naast de kwestie. De dag dat de schuldeisers België niet meer vertrouwen, wat volkomen terecht zou zijn, komt het land onder curatele te staan van de EU / ECB / IMF. Vroeg of laat wordt België het Griekenland aan de Noordzee. Ondertussen hebben Nederland en Duitsland een overschot op de begroting. 

In de komende jaren staan er bovendien extra uitgaven op de agenda. Aankoop van gevechtsvliegtuigen voor het Belgisch leger, stijgende pensioenuitgaven, een hogere bijdrage voor de EU, stijgende uitgaven om terreurdreigingen de baas te kunnen, het opengrenzen beleid, ARCO, enz ... Zonder nog maar rekening te houden met de badbank Dexia waar er ieder moment een megakost uit de lucht kan vallen.

Wie Belgische overheidsobligaties in handen heeft, heeft een laag rendement met een hoog risico. Enige tijd terug vertelde een bekend Belgisch econoom mij dat België op de rand van een vulkaan leeft en dat we ieder ogenblik in de vulkaan kunnen vallen.

Het is duidelijk de huidige regering om welke reden dan ook, het tekort op de begroting niet aanpakt. Vroeg of laat ontploft de zaak in ons gezicht.

Wees voorbereid en koop goud en zilver. 

 

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/gat-in-begroting-5-miljard-euro-groter/10047016.html