Druppelsgewijs komt de waarheid naar boven over de gezondheid van de Deutsche Bank. Met andere woorden…het is een zombiebank.

Zo meldt De Tijd in haar artikel van 14/12/2018.
Een zombiebank is in feite een slecht werkende bank met veel rommelkrediet op de balans, die door een overheid in leven wordt gehouden. De term zombiebank werd in Japan geboren naar aanleiding van een vastgoeddebacle die er alle banken trof. Een zombiebank is nadelig voor de economie van een land. De spaarders zijn niet zeker hun spaargeld terug te zien en de bank is niet meer in staat vlot krediet te verstrekken. De overheid zal de zombiebank moeten overeind houden.
In Duitsland hoopt men de Deutsche Bank en de Commerzbank te redden door een fusie. Maar fusie of niet, iemand zal vroeg of laat moeten opdraaien voor de slechte kredieten en andere, voorlopig onzichtbare, financiële putten.

Wie het artikel in de Tijd doorneemt merkt snel dat het over een megaprobleem gaat die de Duitsers niet meer alleen aankunnen. Wat slecht is voor de Deutsche Bank is slecht voor ons allemaal. De beurskoers van de betrokken bank laat weinig aan de verbeelding over.
Al spaarder bij de Deutsche Bank zou ik het zaakje niet vertrouwen. Waarom nog een renteloos risico nemen bij een zombiebank ? Het toont eens te meer aan dat de solvabiliteitstesten van de ECB doorgestoken kaart zijn. 

https://www.tijd.be/dossier/weekboekondernemen/drenkelingen-klampen-zich-vast-aan-elkaar/10079220.html