Agustin Carstens is de topman van de "Bank for International Settlements" ( BIS Bank ). Op haar beurt is de BIS bank de centrale bank voor andere centrale banken. De macht en invloed van deze discrete instelling is niet te onderschatten. De BIS bank werd opgericht in de nadagen van de eerste wereldoorlog om de herstelbetalingen van Duitsland af te wikkelen tegenover de geallieerden. Ook tijdens WO II bleef de BIS bank gewoon functioneren tussen de toenmalige strijdende partijen. Onze eigenste Nationale Bank van België behoort de grootste aandeelhouders van de BIS Bank.

De loopbaan van Carstens is indrukkend omdat hij vrij snel opgeklommen is tot de financiële elite van deze wereld. Hij behoort dan ook tot de architecten van  het wereldwijde beleid van zeer lage intresten en het bijdrukken van geld ( Quantitative easing, QE ) door de centrale banken. De politiek van lage rente's en QE werkt niet. Dit is niet mijn uitspraak maar wel die van topmensen van verschillende centrale banken. Meer info hierover, op de link onderaan. Als bevolking kunnen we er niet naast kijken dat de rente op het verliesboekje op 0% staat. Dat de immo-markt overgewaardeerd is door de te lage hypotheekrente. Dat de leningen met lage rente bestemd zijn voor erg grote bedrijven en niet voor KMO's wat concurrentie vervalsend werkt. De lijst met nadelen is erg lang.

Tal van centrale bankiers zijn onlangs in Chicago bijeengekomen om hun beleid te bespreken en bij te sturen. Dit kan tellen als mea culpa. Centraal staat hoe ze een hogere inflatie ( =verarming voor u en ik ) kunnen bewerkstelligen en zo de economische groei kunnen aanwakkeren en intussen ook het populisme bestrijden... Carstens heeft blijkbaar Keynes goed gelezen en men blijft maar geloven dat inflatie zal zorgen voor een hogere economische groei. Het volstaat Japan als voorbeeld te nemen om te zien dat de politiek van lage rente en QE geen noemenswaardig effect heeft op de economische groei. Een nieuwe taak van de centrale banken blijkt ook het bestrijden van het populisme te zijn. Wie zegt ook al weer dan centrale banken volledig onafhankelijk zijn van de politiek... Volgens het artikel in de Tijd van 08/06/2019 is het ook duidelijk dat de centrale banken hun huidig en mislukt beleid zullen verder zetten in een extremere mate ( meer inflatie ). De centrale banken wensen meer macht en zullen deze macht ook krijgen. 

We gaan een periode tegemoet van een nog grotere invloed, macht en tussenkomst van de overheid. Nu georganiseerd door "onafhankelijk" centrale banken. Von Hayek draait zich waarschijnlijk om in z’n graf. Hij had voor dit soort toestanden gewaarschuwd. Je kan geen drugsverslaafde redden door hem meer drugs te geven. Je kan geen communisme redden door meer communisme. Je kan de wereldeconomie niet redden door meer ingrepen door de centrale banken. De Carstens doctrine is een ramp voor ons allemaal.

 

Aan de andere kant blijven de centrale banken rustig goud bijkopen en u mag het papiergeld hebben. U ruilt best uw papiergeld om naar goud en zilver. 

 

https://www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/hoe-krijgen-centrale-banken-weer-greep-op-de-economie/10134707.html