Op 12 september ll. heeft de voorzitter van de ECB, Mario Draghi, beslist de depositierente verder te verlagen met 10 procentpunt tot -0,5%. En maandelijks wordt er 20 miljard euro aan overheidsobligaties gekocht ( QE). Op de website van The House hebben we steeds kritiek gehad op het beleid van de ECB en terecht. Na ettelijke jaren van bijdrukken van geld en het manipuleren van de rentevoet gaat het niet goed met de economie in Europa. Het 0% rentebeleid doet de economie wegzakken in een moeras waar we mogelijk niet meer uit geraken, net zoals in Japan.

Onze kritiek op het beleid van de ECB is gestoeld op de inzichten van Friedrich von Hayek (1899 - 1992). Von Hayek stelt volledig terecht dat het altijd slecht afloopt wanneer er een centrale planner aan de macht is. Deze centrale planner kan allerlei gedaanten aannemen, een dictatuur, een ministerie, een monopolie, de clerus, een planbureau, een centrale bank, een oligarchie, een plutocratie, het politbureau, een corporatie, enz... Daar tegenover staat de vrije markt. De vrije markt zijn u en ik. Samen vormen wij de vrije markt. Waarom mag de vrije markt de rente niet bepalen ? Weet de ECB het beter dan de honderden miljoenen consumenten in Europa ? Is de ECB dan zo veel wijzer dan de vele miljoenen ondernemers in Europa ?

Wederom blijkt dat de overheid in casu de ECB het probleem is en niet de oplossing. Het ongebreideld bijdrukken van geld gaat vroeg of laat ongelukkig aflopen. Het bijdrukken van geld is diefstal. Wat is er tegen het feit dat een aantal diensten en goederen een stabiele of dalende prijs hebben ? Wat is er zo goed aan de immer stijgende prijzen van vastgoed ? Waarom zou ons dagelijks leven steeds duurder moeten worden ? Het is perfect mogelijk een economische groei te kennen in een deflatoire omgeving.

Nu is het gewoon afwachten tot er opnieuw een systeembank of een land in de problemen komt en wat dan... ?