Naar aanleiding van een artikel uit De Standaard van 31/03/2018.

 

Op precies te zijn, 2,75 miljoen Belgen zijn niet aan de slag. Hoe kan zoiets nu ? We lezen toch dagelijks dat de werkloosheid fors daalt en dat werkgevers niet snel de juiste mensen vinden op de arbeidsmarkt. Worden we misschien door de overheid om de tuin geleid ? Jawel, eens te meer paait de overheid ons met cijfers over een dalende werkloosheid, maar eigenlijk moeten we naar de werkgelegenheidsgraad kijken. Over de werkgelegenheidsgraad zal de overheid vaak zwijgen en met reden. De werkgelegenheidsgraad kijkt naar de volledige arbeidsreserve ( alle mensen tussen 15 en 64 jaar, cijfers van 2016 ) en naar het aantal mensen die ( al dan niet met een vergoeding ) niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wel, België heeft een werkgelegenheidsgraad van 63%, wat een bijzonder slechte prestaties is. Duitsland en Nederland hebben een werkgelegenheidsgraad van ongeveer 75 %. In perspectief, 2,75 miljoen Belgen van de beroepsbevolking werken niet ( dus 27% ), en 4,68 miljoen werkt wel ( dus 63% ). Wat maakt dat 4,68 miljoen Belgen op één of andere, directe of indirecte manier, financieel solidair zijn met de totale Belgische bevolking van ongeveer 11,3 miljoen. Onnodig te zeggen dat deze situatie niet lang vol te houden is. Wie werk heeft zal dit geweten hebben want hij of zij werkt zich te pletter en betaalt zich blauw aan belastingen. Bovendien heeft de EU een politiek van open grenzen en is er een extra instroom van mensen met weinig professionele vaardigheden die op hun beurt een extra druk vormen op de werkgelegenheidsgraad. Onnodig te zeggen dat de werkgelegenheidsgraad in Brussel tot de laagste van België behoort. Bovendien vertrekken er steeds meer mensen op pensioen. Er zijn te weinig economisch actieve mensen om de economisch-niet-actieve mensen financieel te steunen. Dit zal in de komende jaren de sociale zekerheid compleet overhoop halen.De overheid zal niet anders kunnen kiezen dan voor een mix van hogere belastingen en lagere sociale uitkeringen. 

 

Stop uw geld in goud en zilver vooraleer de overheid weg is met uw spaarcenten.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180330_03440051