Wie een regelmatige lezer is van deze rubriek weet dat het onderwerp "begrotingstekort" regelmatig besproken wordt. Sedert de tweede wereld oorlog is België er nauwelijks in geslaagd een begroting in evenwicht te hebben, laat staan substantiële overschotten te boeken zoals Nederland en Duitsland dat wel doen. De Tijd van 6 juni 2019 meldt dat het begrotingstekort volgend jaar 9,6 miljard euro zal bedragen. 

Officieel is de uitleg dat een regering in lopende zaken hieraan niets kan verhelpen. In realiteit zijn de politici incompetent om oplossingen te vinden. Ook de EU waarschuwt België voor een oplopende schuldgraad. Ook te vermelden is dat andere, lagere overheden, ook dikwijls schulden en tekorten opstapelen. 

De vorming van een federale regering sleept aan en dreigt een uitzichtloze stellingenoorlog te worden tussen de PS en NVA. En ondertussen tikt de schuldbom rustig verder.
Al mocht een nieuwe regering de begroting op orde krijgen dan volstaat het pensioendossier om de begroting opnieuw substantieel in het rood te krijgen. In de marge mogen we ook de tekorten in de sociale zekerheid niet vergeten. Extra budgetten worden gevraagd voor defensie, het spoor, milieu, onderwijs, justitie, enz... Dit allemaal bij een politiek van "open grenzen". 

Het is een kwestie van tijd vooraleer de financiële markten België opnieuw in het vizier zullen krijgen en ons land zullen brandmerken als het Griekenland aan de Noordzee. Voorlopig houdt de ECB ons een hand boven het hoofd, maar steeds opnieuw tekorten opstapelen kan niet eeuwig duren. Vermits België een federaal land is, kan de schuldbom evengoed in Wallonië ontploffen.
Stap daarom uit de euro en koop goud en zilver.


https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/verkiezingen/begrotingstekort-loopt-op-tot-10-miljard/10133768.html